Regler og betingelser

Hjemmesiden

 • Læs venligst nedenstående punkter grundigt, før du bruger denne Hjemmeside. Ved at benytte denne Hjemmeside, accepterer du at være bundet af følgende regler og betingelser og ansvarsfraskrivelser ("Reglerne").
 • Alle vores produkter og ydelser er underlagt vilkår og betingelser og ansvarsfraskrivelser i den gældende aftale for deres brug.

Intet tilbud

 • Hverken oplysninger eller nogen holdning udtrykt på vores Hjemmeside udgør et tilbud om at sælge eller opfordring eller et tilbud om at købe finansielle instrumenter eller nogen form for rådgivning eller anbefaling i forhold til sådanne finansielle instrumenter.

Brugere

 • Du er alene ansvarlig for brugen af Hjemmesiden for en hvilken som helst person, der bruger din computer, og du skal sikre, at en hvilken som helst sådan person overholder Reglerne.
 • Hjemmesiden er i øjeblikket beregnet for de, der tilgår den fra Danmark, og som mindst er fyldt 18 år. På grund af dette kan vi ikke garantere, at Hjemmesiden eller oplysningerne herpå er i overensstemmelse med eller passende til brug andre steder.
 • For at registrere dig hos os skal du være fyldt mindst atten (18) år. Du skal tilsikre, at de oplysninger, som du giver os ved registrering eller på ethvert andet tidspunkt er korrekte og fuldstændige. Du skal informere os med det samme, hvis der er ændringer i de oplysninger, som du gav os da du registrerede dig, ved at opdatere dine personlige oplysninger.
 • Du må ikke bevidst overføre nogen virus eller andet skadeligt materiale til Hjemmesiden. Du må ikke benytte dig af nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den normale drift af Hjemmesiden, ligesom du ikke må forsøge at dechifrere, dekompilere, disassemble eller foretage reverse engineering af noget af den software, der omfatter eller på nogen måde udgør Hjemmesiden eller dele heraf.

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

 • Selvom vi har bestræbt os på at sikre nøjagtigheden, aktualiteten, tilgængeligheden, korrektheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er indeholdt på Hjemmesiden, er oplysningerne givet på en "som beset", “som tilgængeligt” basis, og vi hverken giver eller skaber nogen form for garanti eller repræsentation af nogen slags, hverken implicit eller eksplicit. Brugen af Hjemmesiden og materialerne indeholdt derpå er udelukkende din egen risiko. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader, hvad end de er direkte eller indirekte, følgeskader eller andet, som du måtte lide som et resultat af brug af Hjemmesiden inklusive, men ikke begrænset til, computerydelses- eller systemfejl, adgangsforsinkelse eller afbrydelse, mangel eller fejl i datalevering, computervira eller andre skadelige komponenter, brud på sikkerhed eller uautoriseret brug af systemet på grund af "hacking" eller andet eller din tillid til oplysningerne indeholdt på Hjemmesiden.
 • Vi hverken repræsenterer eller garanterer, at Hjemmesiden vil være tilgængelig og opfylde dine krav, at adgangen til den vil være uafbrudt, at der ikke vil forekomme forsinkelser, fejl eller undladelser eller tab af transmitteret information, at ingen vira eller andre kontaminerende eller destruktive egenskaber vil blive overført, eller at ingen skader vil forekomme på dit computersystem. Du har det fulde ansvar for at beskytte dig ordentligt og foretage backup af data og/eller udstyr og for at foretage rimelige og passende foranstaltninger om at skanne for computervira og andre destruktive egenskaber.
 • Vi foretager ingen repræsentationer eller garantier vedrørende nøjagtigheden, funktionaliteten eller ydelsen af nogen tredjeparts-software, som måtte blive brugt i forbindelse med Hjemmesiden.
 • Intet i Reglerne eller på Hjemmesidens sider begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller for bedrageri eller for noget andet ansvar, som ikke kan ekskluderes eller begrænses under gældende lovgivning.
 • Oplysningerne, materialet og indholdet på Hjemmesidens sider kan til enhver tid blive ændret uden varsel. Der kan til enhver tid uden varsel blive foretaget ændringer i Reglerne ved at opdatere denne side. Enhver revideret regel træder i kraft fra den dato, hvor ændringen er foretaget på Hjemmesiden. Du accepterer at kigge Reglerne igennem regelmæssigt, og din fortsatte adgang til eller brug af Hjemmesiden vil betyde, at du accepterer alle ændringer.

Tredjepartshjemmesider

 • Links på Hjemmesiden kan føre til andre hjemmesider som ikke er under vores kontrol, og vi accepterer intet ansvar for indholdet eller tilgængeligheden af nogen linket side, som ikke drives af os eller til noget link på en linket side, der ikke drives af os. Links på Hjemmesiden er kun leveret til dig som en bekvemmelighed, og inkluderingen af et link er ikke ensbetydende med pålidelighed, og vi siger ikke nødvendigvis god for sider, der linker til Hjemmesiden. I henhold hertil bør du læse reglerne og betingelserne for disse hjemmesider, før du bruger dem, samt rette alle eventuelle spørgsmål eller kommentarer om den linkede hjemmesides indhold til den relevante hjemmesideudbyder.
 • Du er ikke berettiget til (og du må ikke hjælpe andre med) at sætte links op fra dine egne hjemmesider til Hjemmesiden (uanset om det er via hypertekst-link, dybe links, framing, toggling eller på anden måde) uden først at have fået vores skriftlige samtykke, som vi kan give eller tilbageholde, helt efter vores eget skøn. Du er heller ikke berettiget til direkte at linke (også kendt som "hot link") til billeder eller andet indhold uden først at have fået vores skriftlige tilladelse.

Internet e-mail

 • Der kan ikke garanteres fuldstændig sikkerhed for beskeder, der er sendt over internettet, da de er udsat for mulig opfangning eller tab eller ændring. Vi er ikke ansvarlige for nogen besked, der er gået tabt, blevet opfanget eller ændret af tredjeparter og står ikke til ansvar over for dig eller nogen anden for skader eller andet i forbindelse med nogen besked sendt af dig til os eller nogen besked sendt af os til dig over Internettet.
 • Hjemmesiden gør brug af cookies. Cookies er filer, der identificerer din computer til vores server. Cookies identificerer ikke i sig selv den individuelle bruger, men blot den computer der benyttes. Mange sider gør dette, når som helst at en bruger besøger deres side for at spore trafikstrømmen. Cookies i sig selv registrer blot de områder på siden, der er blevet besøgt af computeren og hvor længe. Du kan forhindre brugen af cookies ved at konfigurere din webbrowser i henhold hertil, men bemærk venligst, at dette kan hindre noget af Hjemmesidens funktionalitet.

Varemærker og ophavsret

 • Du har lov til at aftrykke, kopiere, downloade eller midlertidigt opbevare udtræk fra vores Hjemmeside til dine personlige informationer, eller når du bruger vores produkter og ydelser. Du må ikke genudgive, videresende, redistribuere eller på anden måde gøre sådanne oplysninger eller sider tilgængelige for nogen anden part eller tilgængelig for nogen hjemmeside, egen eller andres online service eller elektroniske opslagstavle ("bulletin board") eller gøre det samme tilgængeligt i fysisk kopi eller nogen anden medieform uden først at have fået vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Databeskyttelse

 • Vi må, som et resultat af din interaktion med Hjemmesiden, opbevare og behandle personlige oplysninger indhentet om dig, når du går ind på Hjemmesiden og bruge dem til at foretage udlånsbeslutninger og servicere i relation til dig, med det formål at forhindre svindel eller inddrive gæld, at forstå dine finansielle behov, at drive vores forretning og at give dig bedre kundeservice og produkter. Vi må og kan videregive disse oplysninger til andre parter i henhold til loven, således at de må og kan gøre det samme, og de må og kan videregive oplysninger indhentet af dem om dig til os, således at vi kan gøre det samme. Vi oplyser ikke sådanne oplysninger uden for firmaet undtagen i forbindelse med forhindring af svindel og/eller hvis det er påkrævet/forpligtet af statslige eller juridiske organer eller til vores tilsynsmyndigheder af rette autoritet eller under streng fortrolighed til sub-kontrahenter der fungerer som vores agenter, eller når vi har din tilladelse eller tidligere har informeret dig herom.
 • Som en betingelse for kredit kan oplysningerne fra din ansøgning blive checket ved hjælp af et kreditinformationsselskab.
 • Ved at indsende en ansøgningsformular gennem denne side accepterer du, at vi fra tid til anden må kontakte dig via post, fax, telefon eller andre elektroniske virkemidler for at fortælle dig om de produkter og ydelser som vi selv eller andre nøje udvalgte selskaber tilbyder, som vi mener kunne have din interesse. Vi har også tilladelse til at videregive dine oplysninger til tredjeparter i form af finansielle firmaer med det formål at fortælle dig om deres ydelser eller produkter.
 • Alle oplysninger indsendt i denne formular opbevares trygt og sikkert i henhold til Persondataloven af 2000. Vi stiller krav om, at enhver part, som vi videresender dine oplysninger til, behandler dem med samme grad af fortrolighed.
 • Hvis vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller repræsentant i et andet land, vil vi sikre os, at tjenesteudbyderen eller repræsentanten indvilger i at anvende samme grad af beskyttelse, som vi er forpligtet til at anvende på opbevarede oplysninger, og til kun at bruge dine oplysninger til at servicere os.

Gældende lovgivning

 • Reglerne er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i Danmark, og domstolene i nævnte jurisdiktion vil have non-eksklusiv jurisdiktion i forhold til enhver tvist der måtte opstå.